Alkeiskurssi/ Introduktionskurs/ Introductory course.

kendoVaasan kendōseura – Senryōkai järjestää kendōn alkeiskurssin, lauantai- ja sunnuntaipäivänä, 02.-03. joulukuuta 2017 kello 17:00-20:00 (kump. päivänä) osoitteessa: Wolffintie 36, Vaasa
Hinta viikonlopulle on 20€, ilmoittauduthan ajoissa, sillä maksun on näyttävä seuran tilillä: (FI60 1528 3000 1331 86) viimeistään 01. joulukuuta.
Kurssille tarvitset mukaan vain reipasta asennetta, sekä verryttelyasun.
Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa kendōn harjoittelua 40€ vakuutusmaksua vastaan.

Yhteystiedot:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com
Puh: Upi Rantanen +358-44-5178525

 

kendoVasa kendō förening – Senryōkai ordnar en introduktionskurs i kendō på lördag och söndag, 02.-03. december 2017, klockan 17:00-20:00 (båda dagarna) Adressen är: Wolffska vägen 36, Vaasa.
Priset på kursen är 20€, Betalningen bör synas på föreningens konto
(FI60 1528 3000 1331 86) senast 1. december. Det enda du behöver är passliga jumppakläder och ett gott humör.
Efter kursen är det möjligt att fortsätta för 40 € till (försäkringskostnad).

Kontakt:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com
Tel: Upi Rantanen +358-44-5178525

kendo
Vaasa kendō club – Senryōkai is arranging an introductory course in kendō, on Saturday and Sunday, December 02.-03. 2017, c. 17:00-20:00 (both days) in the address: Wolffintie 36, Vaasa
The price for the weekend is 20€, please do apply early, as the payment has to show on the club’s account (FI60 1528 3000 1331 86) by 1st of December. For the course, you need only take with you a positive attitude and clothes fit for interior training.
After the course, it is possible to continue practicing kendō in return of an additional 40€ insurance fee.

Contact:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com
Tel: Upi Rantanen +358-44-5178525

Advertisements

24.11-17

Knowhow 2017 is over, we had alot of people who got a chance to come check us out and get to know a little more about kendo. Now it´s time to start planning and preparing for our introductory course that will be held 2-3 december 2017.knowhow

Knowhow-messut 22-23.11 -17

Hi.
So after a very long break from the blog, we will now once again try too keep it updated 😀 Let´s start by welcoming everyone to come and say hello to us this wednesday and thursday in Botniahalli. We´ll be there on wednesday 18:00-21:00 and on thursday 08:00-15:00.

There you can also get more info about our new Introductory course that will be held in the beginning of december.

See you there!

kh17-na-banner-square-webb

22.3 Ohjelma / Program / Schedule

Treenien ohjelmassa:

Jatkamme edellisen viikon perusteista, ja pyrimme jälleen syventämään osattua aluetta.  Treenien teemana on edelleen jalkatyö, sekä men-peruslyönnin oppiminen.

Lisäksi keskitymme hieman kendōn etikettiin.

 • Alkulämmittely ja harjoituslyönnit (suburit)
 • Jalkatyö (ashisabaki) sekä asento (kamae)
  • Okuriashi shinain kanssa
  • Okuriashi takaperin
  • Suriashi shinain kanssa
  • Suriashi takaperin
  • Ayumiashi
 • Men-lyönti (ilmaan)

Träningens program:

Vi kommer fortsätta och fördjupa oss i grunderna vi började på med förra veckan.
Temat är fortfarande fotarbete, och vi kommer också lära oss men-slag.

Vi kommer också gå genom vanliga etikettregler.

 • Uppvärmning och Grundslag (suburi)
 • Fotarbete (ashisabaki) och hållning (kamae)
  • Okuriashi med shinai
  • Okuriashi baklänges
  • Suriashi med shinai
  • Suriashi baklänges
  • Ayumiashi
 • Men slag (i luften)

Schedule for the session:

We will continue training by focusing again on deepening our understanding of the basics we touched last week. Again, the theme is footwork, and we’ll be learning the basic men-strike.

In addition, we’ll touch the topic of basic kendō etiquette.

 • Warm-up and basic strikes (suburi)
 • Footwork (ashisabaki) and posture (kamae)
  • Okuriashi with shinai
  • Okuriashi backwards
  • Suriashi with shinai
  • Suriashi backwards
  • Ayumiashi
 • Men-strike (into air)

15.3 Ohjelma / Program / Schedule

Treenien ohjelmassa:

Jatkamme edellisen viikon perusteista, ja pyrimme syventämään osattua aluetta. Kurssin tarkoituksena on, että kurssin päättyessä uusi harrastaja osaa kendōn perusteet, pystyy turvallisesti, ja oikeaoppisesti soveltamaan opittuja tekniikoita, sekä kykenee graduoimaan alimman 6. kyu -arvon taitotason.

 • Kendōn ja kurssin esittely
 • Jalkatyö (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Bambumiekan (shinai) oikeaoppinen käsittely
 • Asento (kamae)
 • Harjoituslyönnit ilmaan bambumiekalla (suburi)
 • Lyhyt kendōnäytös

Träningens program:

Målet är att efter kursen behärska kendons grunder, att kunna utföra de lärda teknikerna på ett korrekt och säkert sätt samt att klara av att graduera till 6. kyu.

 • Introduktion om kendō och kursen
 • Fotarbete (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Korrekt hantering av bambusvärdet (shinai)
 • Hållning (kamae)
 • Övningsslag med svärdet ( suburi)
 • Kort kendōdemonstration

Schedule for the session:

We will continue training by focusing on the basics we touched last week. The premise of this course is, that at the end of the course, the practitioner has a grasp of the basics of kendō, and is capable of safely, and correctly executing learned techniques, and is capable of graduating the lowest 6th kyu rank.

 • Introduction to kendō and the course
 • Footwork (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Correct handling of the bamboo sword (shinai)
 • Posture (kamae)
 • Practice swings with the sword (suburi)
 • Short kendō demonstration

8.3.2016 Ohjelma / Program / Schedule

12788434_1100207600024475_1745643702_o

Ensimmäisten treenien ohjelmassa:

Kurssin tarkoituksena on, että kurssin päättyessä uusi harrastaja osaa kendōn perusteet, pystyy turvallisesti, ja oikeaoppisesti soveltamaan opittuja tekniikoita, sekä kykenee graduoimaan alimman 6. kyu -arvon taitotason.

 • Kendōn ja kurssin esittely
 • Jalkatyö (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Bambumiekan (shinai) oikeaoppinen käsittely
 • Asento (kamae)
 • Harjoituslyönnit ilmaan bambumiekalla (suburi)
 • Lyhyt kendōnäytös

Första träningens program:

Målet är att efter kursen behärska kendons grunder, att kunna utföra de lärda teknikerna på ett korrekt och säkert sätt samt att klara av att graduera till 6. kyu.

 • Introduktion om kendō och kursen
 • Fotarbete (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Korrekt hantering av bambusvärdet (shinai)
 • Hållning (kamae)
 • Övningsslag med svärdet ( suburi)
 • Kort kendōdemonstration

Schedule for the first session:

The premise of this course is, that at the end of the course, the practitioner has a grasp of the basics of kendō, and is capable of safely, and correctly executing learned techniques, and is capable of graduating the lowest 6th kyu rank.

 • Introduction to kendō and the course
 • Footwork (ashisabaki)
  • Okuriashi
  • Suriashi
 • Correct handling of the bamboo sword (shinai)
 • Posture (kamae)
 • Practice swings with the sword (suburi)
 • Short kendō demonstration

Alkeiskurssi – Nybörjarkurs – Beginners’ Course

Kiinnostaako kendō?

Kendō on japanilaiseen miekkailuun pohjautuva urheilulaji. Japanin sana “kendō” muodostuu kahdesta osasta: “ken” tarkoittaa miekkaa ja “dō” tässä tapauksessa “tietä”. Sananmukaisesti kendō on siis “miekan tie”, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan japanilaista miekkailua! Miekkailussa käytetään bambusta tehtyjä miekkoja ja tarkoitus on lyödä vastustajan suojiin ennen kun hän lyö sinua.

Peruskurssi alkaa 8.3.2016, 18.00 – 19.00 (Tiistaisin joka viikko) Teeriniemen koululla (Joutsenenkatu 8, 65320 VAASA) ja kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan ilmaiseksi. Kendo sopii kaikille eikä mukaan tarvitse ottaa muuta kun liikuntaan sopivat vaatteet. Ota rohkeasti yhteyttä jos on kysyttävää!

Yhteystiedot:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com

Intresserad av kendō?

Kendō är en sport som har sina rötter i japansk fäktning. Det japanska ordet “kendō” består av två delar, “ken” och “dō”. “Ken” betyder “svärd” och “dō” betyder “väg”, rakt översatt blir det alltså “svärdets väg”, med detta menas japansk fäktning. I fäktningen används svärd gjorda av bambu och målet är att slå på motståndarens skydd innan han/hon slår dig.

Nybörjarkursen börjar 8.3.2016, 18.00 – 19.00 (Tisdag varje vecka) vid Teeriniemen koulu (Svangatan 8, 65320 VASA) och alla är välkomna att prova gratis! Kendo passar alla och allt du behöver ta med är kläder som passar till motionering. Ta gärna kontakt ifall du har frågor!

Kontakt:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com

Interested in kendō?

Kendō is a sport based on the art of Japanese fencing. The Japanese word ‘Kendō’ is consists of two parts: ‘Ken’ means sword, and ‘dō’ means way or road. Literally kendō is ‘the way of the sword’ but in practice it means Japanese fencing. We use bamboo swords and our goal is to hit our opponent on the right places of the armor before they hit you.

The beginners course starts 8.3.2016, 18.00 – 19.00 (Tuesdays every week) at Teeriniemen koulu (Joutsenenkatu 8, 65320 VAASA) and anyone is welcome to come and try for free. Kendō suits everybody and the only thing you need to bring is clothes suitable for exercising. Please contact us if you have any questions!

Contact:
E-Mail: vaasa.kendo@gmail.com